ხერხემლის თიაქარი : მკურნალობა და პროფილაქტიკა

წელის ტკივილი ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ჩივილია ზრდასრულ მოსახლეობაში. ათიდან რვა კაცი ერთხელ მაინც შეუწუხებია წელის მწვავე ტკივილს, რომელიც რამდენიმე დღეში თავისთავად გაივლის, ათიდან ოთხი კი ქრონიკულ ტკივილს უჩივის.
წელის ტკივილი უმეტესად არ არის საშიში და არც სპეციფიკურ გამოკვლევასა თუ მკურნალობას მოითხოვს, მაგრამ ზოგჯერ, განსაკუთრებით – ხანგრძლივი მიმდინარეობისას, იგი დაავადების სიმპტომია და სათანადო ყურადღებას საჭიროებს. ერთ-ერთი ასეთი დაავადებაა წელის მალათაშუა დისკის თიაქარი.
ხერხემალი პირობითად შეიძლება ერთგვარ სამოძრაო სეგმენტებად დავყოთ. თითოეული ასეთი სეგმენტი მოიცავს ორი მეზობელი მალის სხეულს, მალათაშუა დისკს და ორ ფასეტურ სახსარს. მალათაშუა დისკი მალებს შორის არის მოთავსებული. გარშემო მას ფიბროზული რგოლი აკრავს, შიგთავსი კი თხევადი, ჟელატინისებურია. სამოძრაო სეგმენტში დისკი ამორტიზატორის ფუნქციას ასრულებს – მოძრაობის ელასტიკურობას განაპირობებს. თუ რაიმე მიზეზით ფიბროზული რგოლის მთლიანობა დაირღვა, დისკის თხევადი შიგთავსი გარეთ იღვრება. ასე ყალიბდება თიაქარი.
მალათაშუა დისკის თიაქარი ყველაზე ხშირად წელის სეგმენტში გვხვდება, შედარებით იშვიათად – კისრის, გაცილებით იშვიათად კი გულმკერდის სეგმენტში. გამოყოფენ მისი განვითარების სამ ძირითად ფაქტორს: ასაკს, ჭარბ წონასა და ფიზიკურ გადატვირთვას.
მალათაშუა დისკების ასაკობრივ დეგენერაციულ ცვლილებებს სპონდილოზს უწოდებენ. როგორც აღვნიშნეთ, დისკის უმეტესი ნაწილი თხევადია. ასაკთან ერთად ხდება მისი გაუწყლოება, შედეგად კი გარეთა შრე უფრო ადვილად ზიანდება, სკდება, ირღვევა დისკის მთლიანობა. ამას მოჰყვება სამოძრაო სეგმენტის შემადგენელი ორივე მალის სხეულისა და ფასეტური სახსრის დეგენერაცია, საბოლოოდ კი იოგებისა და ხერხემლის სვეტის მიმდებარე სხვა რბილი ქსოვილების დაზიანებაც, ირღვევა სეგმენტის ნორმალური სტრუქტურა, ყალიბდება სეგმენტური სპინალური არასტაბილობა.
ჭარბი წონის დროს ხერხემლის წელის სეგმენტზე ზეწოლა ძლიერდება, რაც ხელს უწყობს სპონდილოზის პროგრესირებას და ზრდის დისკის თიაქრის ჩამოყალიბების რისკს.
არასწორი ან ძლიერი ფიზიკური დატვირთვის, მაგალითად, სიმძიმის აწევის დროს მალათაშუა დისკის თიაქარი მწვავედ ყალიბდება, ტკივილი ძალზე ინტენსიურია და ზღუდავს მოძრაობას.
ხშირად თიაქარს არავითარი სიმპტომი არ ახლავს თან და მას შემთხვევით გამოავლენენ, მაგალითად, რენტგენოგრაფიის დროს. მაგრამ თუ თიაქარი დააწვა მიმდებარე ნერვულ ფესვებს, წარმოიშობა შესაბამისი სიმპტომები:
. ტკივილი წელის არეში, რომელიც ვრცელდება დუნდულაზე, ბარძაყზე, წვივზე და, შესაძლოა, ტერფზეც. მოძრაობის, ხველისა თუ ცემინების დროს ტკივილი ელვისებურად გაივლის ფეხში. ზოგჯერ ტკივილის ნაცვლად ან მასთან ერთად დაჭიმულობის შემაწუხებელი შეგრძნებაც იჩენს თავს;
. დაბუჟება, ჭიანჭველების ცოცვის შეგრძნება ფეხში;
. სისუსტე დაზიანებული ფესვის საინერვაციო კუნთებში, მაგალითად, ტერფის აწევის გაძნელება და სხვა.
გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებაა საჭირო, როცა:
. სიმპტომები პროგრესირებს და ზოგადი მდგომარეობა უარესდება;
. დარღვეულია შარდვა ან დეფეკაცია;
. დაქვეითებულია მგრძნობელობა უნაგირის ტიპით – ბარძაყის შიგნითა და უკანა ზედაპირებზე, ანალური ხვრელის გარშემო.
პირველი და უმნიშვნელოვანესი საფეხურია დაავადების განვითარების ისტორიის (ანამნეზის) დეტალური შესწავლა და პაციენტის გასინჯვა. საჭიროებისამებრ, ინიშნება რენტგენოგრაფია ან მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, ნერვის დაზიანების ხარისხის შესაფასებლად კი ნეირომიოგრაფია.

 

 

კონსერვატიული მკურნალობა, რომელიც უმთავრესად ფიზიკური აქტივობის სპეციფიკურ რეჟიმს, სამკურნალო მასაჟს, ფიზიოთერაპიასა და ტკივილგამაყუჩებელი მედიკამენტების მიღებას გულისხმობს, ეფექტურია ათიდან ცხრა შემთხვევაში. უმეტესად სიმპტომები პრაქტიკულად მთლიანად უკუვითარდება მკურნალობის დაწყებიდან 1-2 თვის შემდეგ.
მედიკამენტებიდან უმთავრესად გამოიყენება ანთების საწინააღმდეგო არასტეროიდული, ტკივილგამაყუჩებელი, ზოგჯერ კი ნარკოტიკული საშუალებები, მიორელაქსანტები. ნეიროპათიული ტკივილის, ასევე დაბუჟების, ჭიანწველების ცოცვის შეგრძნების მოსახსნელად ინიშნება ანტიკონვულსიური (ეპილეფსიის საწინააღმდეგო) ან ანტიდეპრესიული მოქმედების მედიკამენტები. ეფექტურია სტეროიდის ინექცია უშუალოდ დაზიანებული ნერვული ფესვის მიმდებარე არეში.
განსაკუთრებით დიდი როლი ენიჭება სწორად დაგეგმილ სამკურნალო მასაჟს და ფიზიოთერაპიას. აუცილებელია, ექიმთან ერთად შემუშავდეს რეაბილიტაციის პროგრამა, რომელიც მოიცავს დატვირთვის მართებულ რეჟიმს, იონოფორეზს (ელექტროფორეზს),ულტრაბგერით თერაპიას, ელექტროთერაპიას, ქვანტურ-ლაზერულ თერაპიას და სხვა. თუ ფიზიოთერაპიული მკურნალობა სწორ მანუალურ მასაჟთან ერთად მიმდინარეობს, შედეგი, როგორც აღინიშნა, 90% შემთხვევებში ძალიან დადებითია*. ქირურგიული მკურნალობა საჭიროდ მიიჩნევა, თუ:
. დაწყებიდან ექვსი კვირის შემდეგაც კი კონსერვატიულმა თერაპიამ შედეგი არ გამოიღო;
. დისკის ფრაგმენტი გადანაცვლებულია სპინალურ არხში, ახდენს ზეწოლას ნერვულ ფესვზე და შედეგად კუნთოვანი სისუსტე პროგრესირებს;
ქირურგიული ჩარევა უმეტესად 25-დან 50 წლამდე ასაკის ადამიანებს უტარდებათ, ვინაიდან ეს ასაკი ფიზიკურად ყველაზე უფრო აქტიური პერიოდია, ხოლო დისკოგენური რადიკულოპათიის ძირითად მიზეზს არასწორად გადანაწილებული ფიზიკური დატვირთვა წარმოადგენს. რა თქმა უნდა, ისეთი ფაქტორები, როგორებიცაა ტრავმა, ნივთიერებათა ცვლის დარღვევა, თამბაქოს წევა და სხვა, დაავადებას პროვოცირებას უწევენ.
დისკი ანატომიურად გარეთა, ფიბროზული სარტყლისა და შიგნითა, შედარებით რბილი პულპოზური ნაწილისგან შედგება. სწორედ პულპოზური ნაწილის კომპრესია, ზეწოლა, იწვევს ამ დაავადების დროს გამოხატულ ჩივილებს.
დისკის თიაქრის დაზიანება სხვადასხვანაირია. დაზიანების ფორმას მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის მეშვეობით ვადგენთ. გარეთა ფიბროზული რგოლის დაზიანების შემთხვევაში, თუ კაფსულა მთლიანად არის დარღვეული და გამოვარდნილი ნაწილი გადანაცვლებულია, ვსაუბრობთ სეკვესტრირებულ თიაქარზე, თუ კაფსულის ფორმა დაუზიანებლად არის შეცვლილი, საქმე გვაქვს პროტრუზიასთან.
ქირურგიული ჩარევის საკითხი მხოლოდ კლინიკონევროლოგიური და მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის მონაცემების შედარების საფუძველზე წყდება. მედიალური დისკის თიაქარი ქირურგიულ ჩარევას იშვიათად, მხოლოდ სპინალური არხის მნიშვნელოვანი სტენოზის დროს საჭიროებს.
ქირურგიული ჩარევის დრო უმთავრესად კლინიკურ გამოვლინებაზეა დამოკიდებული. ოპერაცია ტარდება, როდესაც პაციენტი უჩივის მწვავე ტკივილს, რომლის კუპირებაც ვერ ხერხდება ანალგეტიკური საშუალებებით, ან დასტურდება კომპრესიული სინდრომი, რომელიც კიდურის პროგრესირებადი სისუსტით ვლინდება. ოპერაცია უკიდურესი ფორმაა, მანამდე აუცილებლად უნდა ვეცადოთ კონსერვატორული მკურნალობის ყველა გზა.

ოპერაციის შემდეგ მხოლოდ ორი თვის განმავლობაში იზღუდება მძიმე ფიზიკური დატვირთვა, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ შეზღუდულია მოძრაობა, გადაადგილება ან ყოველდღიური საქმიანობა.
ენდოსკოპიური ოპერაციის შემდეგ პაციენტის აქტივაცია და სოციალური ადაპტაცია გაცილებით სწრაფად მიმდინარეობს, ვიდრე სტანდარტული ოპერაციის შემდეგ.
შესაძლებელია თუ არა დისკის თიაქრის პროფილაქტიკა?
დისკის თიაქრის და, საზოგადოდ, დისკის დაავადებათა პროფილაქტიკისთვის რეკომენდებულია ცურვა, რეგულარული სამკურნალო და სარელაქსაციო მასაჟები, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვა, ძალისმიერი ვარჯიშების მართებულად შესრულება.
___________
სტატია მომზადებულია ჟურნალ ”ავერსის” მასალების მიხედვით
___________
* ყველა ეს აპარატურა და მომსახურება შესაძლებელია თბილისის რამდენიმე ფიზიოთერაპიულ კაბინეტში, მათ შორის ჯანმრთელობის ცენტრში ”სერაფიტი” (📞📞 ტელ: 293-05-46, 558-21-27-55, ჯაბა კოხრეიძე,ალ.ყაზბეგის 8ა (ჯანო ბაგრატიონის ქუჩიდან),გრ.რობაქიძის უნივერსიტეტის წინ). ხერხემლის თიაქრის მკურნალობაში კომპლექსურ მეთოდიკას (ფიზიოთერაპია+ ვარჯიშები+ მასაჟი) გონივრული ალტერნატივა არ გააჩნია (გარდა სეკვესტრირებული თიაქრის დროს დანიშნული ოპერაციისა). “სერაფიტის” კლინიკური ბაზა უზრუნველყოფილია კომპლექსური მკურნალობისთვის აუცილებელი ტექნიკური და პროფესიული აღჭურვილობით. მეტიც, ჩვენ ვუზრუნველჰყოფთ საჭიროების შემთხვევაში კლინიკის წამყვანი სპეციალისტების მივლინებას პაციენტის ბინაზე მომსახურებით (პაციენტს საკუთარ სახლში ჩაუტარდება ფიზიოთერაპიული პროცედურები: ელექტროფორეზი, ლაზერი, ელექტროსტიმულაცია, აგრეთვე-მასაჟი).

 

IMG_20150104_163309

About კლინიკა სერაფიტი

ხერხემლის წარმატებული მკურნალობა ფიზიოთერაპიისა და მანუალური მასაჟის საშუალებით! კოსმეტოლოგიის და მასაჟის სასწავლო ცენტრი "სერაფიტი" : ახალი პროფესიები მოქმედი პროფესიონალებისგან! შეცვალე შენი და სხვისი ცხოვრება! ტელ: 558-21-27-55
This entry was posted in აქციები და ფასდაკლებები, ხერხემლის თიაქარი and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

83 Responses to ხერხემლის თიაქარი : მკურნალობა და პროფილაქტიკა

 1. massagetbilissi ამბობს:

  გაგვეცანტ უფრო ახლოს და რეალურად…558-212755

  • მარინა ამბობს:

   გამარჯობავარ 55 წლის დიდიხანია მაწუხებს წელის ტკივილი ,2 თვის წინ დამიდგინეს შმორლის თიაქარი ერთი 7 მმ და მეორე 3 მმ, ამჟამად ვიტარებ ფიზიოთერაპიას კარიპაზიმით, უკვე 15 სეანსი ჩავიტარე, მაგრამ შედეგით უკმაყოფილო ვარ, ისევ მტკივა ფეხები .

   • ზოგადად,ელექტროფორეზი კარიპაზიმით სრული დოზირებით და სწორი შესრულებით ითვლება ერთ-ერთ ეფექტურ მეთოდად.თქვენს შემთხვევაში საჭიროა უფრო კომპლექსური მკურნალობა.ელფორეზთან ერთად : ულტრაბგერა,ლაზერი,დაჭიმვა…

  • tamazi ამბობს:

   gamarjobat gavecani zemot agnishuls,zustacd racmemjirs,magalitad arasworad moshardva mijirs kujshigasvla.gavikete xerxemalze operacia oritvea aranairi shedegiarmomca erti isrom welze tkiviliagarmaq mara orive fexi da sajdomi dabujebulimaq.vapireb fizioterapias ramdenad efeqturia da tuaris sashveli

   • თამაზ, ნეიროქირურგები, ვინც ოპერაცია გაგიკეთათ, აუცილებლად დაგინიშნავდნენ ოპერაციის შემდგომ სარეაბილიტაციო-სამკურნალო კურსს. მოიტანეთ მათი დანიშნულება ან გაიარეთ ჩვენთან კონსულტაცია უშუალო ვიზიტით, ძველი და ახალი დიაგნოზით, დათვალიერებით და ჩვენც მოგცემთ რეკომენდაციას დანიშნულებასთან დაკავშირებით. სავარაუდოდ, თქვენ ერთ დისკზე გაგიკეთეს ოპერაცია და სხვა დისკები ჩვეულებრივ- სამკურნალოა!

 2. Danilov ამბობს:

  გამარჯობა ბატონო ჯაბა მე დაწვრილებით გავეცანი თქვენს გვერდს, თქვენ ძალიან საინტერესო და კარგი სპეციალისტი ბრძანდებით, თქვენი მეთოდიკა არის ძალიან საინტერესო და უსაფრთხო პაციენტებისთვის. ძალიან კარგია რომ თქვენ ნაირი პროფესიონალი ასწავლი.იმედი მაქვს რომ თქვენი წყალობით ბევრი კარგი სპეციალისტი ჩამოყალიბდება.დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.

 3. ირინა ამბობს:

  ნამდვილი პროფესიონალების გუნდი. დიდი მადლობა რომ ხართ.

 4. darejani ამბობს:

  gamarjobat, magnituri tomografiis shedegad damisved diagnozi sekvestrirebuli tiaqari, tu morcheba operaciis gareshe, dzalian gtxovt mipasuxot

  • massagetbilissi ამბობს:

   არსებობს თეორიული და მცირე პრაქტიკული შანსი პერმანენტელი ანუ მრავალჯერადი ფიზიოთერაპიული მკურნალობით’ დაავადებამ უკან დაიხიოს

 5. nana ამბობს:

  gtxovt tu aris shesadzlebloba dadot suratebi sekvestrirebuli tiaqaris da protruzziis

  • massagetbilissi ამბობს:

   არსებობს სეკვესტრირებული თიაქრის და პროტრუზიის რამდენიე ვარიანტი- სახეობა.საიტზე დევს რამდენიმე სურათი.საძიებო სისტემით კი შეგიძლიათ’ უამრაფი ფოტოს მოძიება.

  • massagetbilissi ამბობს:

   400-500 ლარამდე იხდით თვეში.გააჩნია სპეციალობას. მაგალიტად, “სამკურნალო მასაჟები” ღირს 1200 ლარი და თვეში ღირს 400, “სამკურნალო და სპა მასაჟები” ღირს 1500 ლარი, შესაბამისად თვეში- 500 ლარი. ახლი წლის (2016 წლის) შემდეგ , სამწუხაროდ სწავლის საფასური გაიზრდება 30% -ით.

 6. Ia Gongadze ამბობს:

  გავიკეტე ტიაქარის ოპერაცია წელის არესჰი აგარ მაქ ისეტი ტკივილი უპრო მარჯვენა მენჯის დზვალტან ტიტქოს ნერვი ვეცჰედება და მიკავებს პეხს და რას მირცჰევტ როგორ უნდა მოვიკცე , მადლობა წინდაწინ.

  • ქალბატონო ია, ხერხემალზე გაკეთებული ოპერაციის შემდეგ აუცილებლად უნდა გაიაროთ სამკურნალო-სარეაბილიტაციო კურსი. კურსის პროცედურები (ფიზიოთერაპია, მსუბუქი მასაჟი და არაინტენსიური ვარჯიშები) უნდა დაიგეგმოს ოპერაციამდელი დიაგნოზის და პოსტოპერაციული სინდრომის გააზრება-შესწავლის შემდეგ.

   • Tamuna ამბობს:

    Gamarjobat!!!Xerxemlis tiaqarma tu icis muclis naxevari nacilis tkivili cva da spazmi,aseve tkivili celis da scori naclavis gascvriv da gansakutrebit sigmis mxares rac aucileblad ukavshirdwba amindis cvalebadobasa da sicives,da amindis gamoketebastan ertad gadaivlis xolme

   • დიახ, იცის,თამუნა. თუმცა ეს სიმპტომები სხვა დაავადებებსაც ახასიათებს, ამიტომ ზუსტი გამოკვლევაა საჭირო.

 7. nino ამბობს:

  maqvs 7mm Tiaqari , shesazlebelia tu ara misi gankurneba samkurnalo masajebit tu aucilebelia operacia. eqimma mirchia operaciis gaketeba.

 8. nazi ამბობს:

  საინტერესო ინფორმაციაა. გთხოვთ, ამიხსნათ რა არისშმონის თიაქარი?

  • შმორლის თიაქარი-ამ ტერმინით გუგლში ვრცელ ინფორმაციას მოიძიებდით,ნაზი…მე მოკლედ გეტყვით, ესაა დისკის დეგენერაცია და ზომაში ცვლილება არა ჰორიზონტალურ ჭრილში, როგორც ეს ზოგადად ხდება თიაქრის (პროტრუზია, პროლაფსი, სეკვესტრი და ა.შ) შემთხვევაში, არამედ-ვერტიკალურ ჭრილში. შმორლის თიაქარი შეიძლება თანდაყოლილიც იყოს….

 9. nino abdushelishvili ამბობს:

  3 kvira gavikete xerxemlis tiaqaris operacia.pexi mainc mtkiva.ratqmaunda ise ara rogorc operaciamde.iqneb damexmarot rogor moviqce.medikamenti xom ar mivigo.10 dge vgebulobdi vacenacs.gavagrdelo?winaswar gixdit madlobas

  • თქვენ ნაოპერაციები დისკის გარდა სხვა მეზობელ დისკებზეც გექნებოდათ პრობლემა.სავარაუდოდ- პროტრუზია.ამიტომ ნაოპერაციევისთვის-სარეაბილიტაციო,დანარჩენებისთვის კი- სამკურნალო ფიზიოთერაპიული კომპლექსური მკურნალობა აუცილებლად უნდა ჩაიტაროთ..

 10. Flush Royal ამბობს:

  1 kviraa gavikete operacia. pexshi isev maqvs is sashineli tkivilebi, dziritadad wolis dros mawuxebs,.meubnebian ro ro nervs zewola moexsna magram pesvia gagizianebuli da gaivliso. mainteresebs tqveni azri da rcheva!

  • ოპერაციის შემდეგ აუცილებელია ფიზიოტერაპიული სარეაბულიტაციო კურსის გავლა.

   • Flush Royal ამბობს:

    upro konkretulad ro amixsnat, ras moicavs, ramden xniani proceuraa,vis mivmarto da rac mtavaria ra jdeba. madloba winaswar

   • კლინიკა “სერაფიტში” ერთი სეანსი კომპლექსური ფიზიოთერაპიული მკურნალობისა მოიცავს ოთხ პროცედურას (ელექტროფორეზი,ფონოფორეზი,ლაზერი, დიადინამიური მიოსტიმულაცია) და ღირს 40 ლარი მხოლოდ. რეკომენდირებულია 10-15 სეანსი.ანუ: 400 ლარი დაგიჯდებათ 10 დღიანი კურსი.

 11. dilma 782 ამბობს:

  გამარჯობათ. მაქვს გაუსაძლისი წელის ტკივილები. დღეს გადავიღე კომპიუტერული ტომოგრაფია და დასკვნაში წერია: მცირე ზომის შმორლის თიაქარი L1, L2, L3, L4 მალებში. L5- S1 მალაშუა დისკის პროტრუზიო. გთხოვთ განმიმარტოთ, დამჭირდება თუ არა ოპერაცია და მკურნალობთ თუ არა ამ დაავადებებს თქვენს კლინიკაში და როგორ. წინასწარ გიხდით უღრმეს მადლობას.

  • გამარჯობათ.საოპერაციო ჩვენება ნამდვილად არ გაქვთ.ჩვენს კლინიკაში მკურნალობა მიმდინარეობს: ფიზიოთერაპიით,დაჭიმვებით,ვარჯიშებით….

   • dilma 782 ამბობს:

    გმადლობთ ასე სწრაფად რომ გამომეხმაურეთ. თვენის ნებართვით კიდევ ერთი შეკითხვა მაქვს: ვაპირებ ინ-ვიტრო განაყოფიერებას. ეს პრობლემები შემიშლის ხელს ფეხმძიმობის პერიოდში?

   • უნდა იმკურნალოთ აუცილებლად.უშუალოდ თიაქარი დეხმძიმობაზე ხელს არ შეგიშლით,მაგრამ ტკივილს რომ თავი დავანებოთ, თუ არ იმკურნალებთ თიაქრის ზომა გაიზრდება და მერე უფრო რთული იქნება მკურნალობა.

   • ზაზა ამბობს:

    გამარჯობათ მაწუხებს აგერ უკვე ერთი თვეა მარჟვენა ფეხის ტკივილი და თითები მაკვს გაბუჯებული, ჩავიტარე მრტ დასკვნა: c5-4 მმ, L4-4მმ, L5-8მმ. ფეხზე სრულყოფილად ვერ დავდივარ ანუ მწოლიარე რეჯიმი, წოლის დროსაც საკმაო დისკომფორტი. რას მირჩევთ რათქმა უნდა ოპერაცია არის ბოლო უკიდურესი ვარიანტი.

   • გირჩევთ კომპლექსურ ფიზიოთერაპიულ მკურნალობას: ელექტროფორეზი, ლაზერი, ულტრაბგერა, წერტილოვანი მასაჟი, დაჭიმვა….

 12. dilma 782 ამბობს:

  გმადლობთ.

 13. mari ამბობს:

  Mogesalmebit. Gavikrte mcire menjis mrt, sashvilosnos simsivne mqonda da gavikete operacia amis gamo. Axla agmomachnda misacvdom chrilebze L4, L5 diskopatia. L5 diskis mediolateraluri tiaqari 5 mm mde marcxenamxrivi sicharbit. Shesabamsi nevraluri arxi stenozirebuli, deraluri parki depormuli. Tu sheizleba mirchiot vis mivmarto da ra mkyrnaloba sheizleba chavitaro chemi mdgomareobidan gamomdinare. Madloba cinascar.

  • მარი პოსტოპერაციული მდგომარეობა თუ იძლევა ფიზიოთერაპიულუ მკურნალიბის საშუალებას,მაშინ ეს გზა ყველაზე კარგია.ამაზე პასუხი ონკოქირურგმა უნდა გაგვცეს.აქ მეტად დეტალურად ვეღარ მოგწერთ.სჯობს,დაგვიკავშირდეთ.

   • mari ამბობს:

    didi madloba. saqme imashia rom me operacia gavikete weliwadnaxevris ukan da am dromde chatarebuli kvlevebit pasuxebi damakmayopilebelia, cudi araperi sheinishneba garda imisa rom tiaqari gamovlinda. welis tkivili me 5 wlis ukan damecyo da viketebdi mxolod dikloberls da es mshveloda. mas mere cota shemacuxebda xolme. axla xandaxan dunduloebze macuxebs ise titqos nanemsrebi mtkiodes.

   • ძალიან კარგი,მარი.მაშინ აუცილებელია ფიზიოთერაპიული მკურნალობა+ მსუბუქი გაჭიმვები და ვარჯიშები

 14. Cira Osadze ამბობს:

  გამარჯობათ.დედას 65 წლის ასაკში მაგნიტო რეზონანსული კვლევის შედეგად დაუდგინდა ხერხემლის თიაქარი L4 მარცხენა მხრივი ფორამინალური პროლაქსი.C3 L5 დისკების პროტრუზიები. დასჭირდება თუ არა ოპერაცია და მაინტერესებს თქვენს კლინიკაში თუ მკურნალობთ ამ დაავადებას.წინასწარ გიხდით მადლობას.

  • საოპერაციო ჩვენებას განსაზღვრავს თიაქრის ზომები, პაციენტის ზოგადი მდგომარეობა. ყველა შემთხვევაში რეკომენდირებული მკურნალობა. ჩვენთან პროტრუზიას, თიაქარს წარმატებით ვკურნალობთ კომპლექსური მეთოდით: მასაჟი,ფიზიოთერაპია, დაჭიმვები,ვარჯიშები.

 15. tina ამბობს:

  გამარჯობა.დაბუჟებული მაქვს ფეხის თითები,მიბუჟდება მარჯვენა ფეხი საზარდულთან,დილით შედარებით არამიშავს,შემდეგ მისუსტდება ფეხებში დზალა,ტკავილები არ მაქვს.გთხოვთ იქნებ მითხრათ სავარაუდო დიაგნოზი,ვის მივმართო და რა დამჟირდება.ვარ 66 წლის.წინასწარ გიხდით მადლობას

  • სავარაუდოდ გაქვთ ხერხემლის (წელის) თიაქარი.დასაზჯსტებლად უნდა გადაიღოთ მრტ.ამის შემდეგ კი კონსულტაციაზე ზუსტი დიაგნოზის,თქვენი ასაკის და ფიზიოლოგიის გათვალისწინებით დაგენიშნებათ სამკურნალო პრეპარატები და პროცედურები

 16. gvanca ამბობს:

  რა ღირს თქვენს კლინიკაში წელზე მრტ-ს გადაღბა?

 17. maka ამბობს:

  gamarjobat mainteresebs mkurnaloba ra jdeba?

 18. Tarieli ამბობს:

  Gamarjoba var 16 wlis da mkonda menjze antena 4. Tve mkurnalobdi erti tve. Gamiara.
  da isev amtkivda tu shegizliat mirshiot rame?
  Winaswar madloba.

  • ტარიელ, საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემის მკურნალობის თავისებურებაა, რომ აუცილებლად მოითხოვს კურსის განმეორებას წელიწადში 2-3 ჯერ…ვინაიდან შედეგი გქონდათ, კურსი უნდა გაიმეოროთ.

 19. 7 მილიმეტრიანი თიაქარი მარცხენა მხარეს, მეხუთე მალაზე. რამდენად რელურია ოპრაციის გარეშე მკურნალობა და თუ გქონიათ მსგავსი შემთხვევა ოპრეციის გარეშე მორჩენის

 20. natia ამბობს:

  gamarjobat natia gwert 35 wlis.
  mawuxebs welis da pexis sashineli tkivilebi vmkurnalobdi tumca ushedegot erti tvea pexis dabujzeba damewyo marjvena mxares da mgrdznobelobac dakarguli maqvs kochidan titebamde,tomograpiis shemdeg damidginda xerxemlis mexute maltashua tiaqari 7 milimetiani da operacia mitxres ,maineteresebs shesadzlebelia tuara operaciis gareshe mkurnaloba?tumca aranairma mkurnalobam shedegi ar momca/

  • ნათია,იქნებ აღწეროთ ,რით იმკურნალეთ? რამდენხანს გქონდათ შედეგი? იქნებ მოახერხოთ და მობრძანდეთ ჩვენთან .კონსულტაცია უფასოა თქვენთვის.უფრო საფუძვლიანად მოგახსენებთ ჩემს აზრს.

 21. natia ამბობს:

  sanam magnitur rezonansul tomograpias gadavigebdi vmkurnalobdi nervis antebis diagnozit gaketebuli maq blokium be 12.dioqsapleqsi.calke medikamentebi.anodin duali daminishnes tomograpiis mere odnav shedegi momca tumca tkivili mainc maqvs

  • ნათია, მედიკამენტოზური მკურნალობა სწორად გაქვთ ჩატარებული,მაგრამ ეს არასაკმარისია.უნდა დაემატოს: ფიზიოთერაპია, მსუბუქი მანუალური მასაჟი, ვარჯიშები.

   • mtvarisa ამბობს:

    gamarjobat maisshi gavikete operacia monda 5 malaze 7 mm tiakari,magram 5 tvis shemdeg isev gamezarda takari da gaxda amave malaze 9 mm ,ekimma mkrnaloba daminishna medikamenturi da viketeb nevssac magram shedegi ar makvs,minda rom gaviketo operacia tkven mainc ras mirchevdit?tinastar madloba

   • მთვარისა, ჩვენ ფიზიოთერაპიულ კომპლექსურ მკურნალობას გირჩევთ ყველა ვარიანტში. თუმვა ოპერაციამდე და ოპერაციის შემდგომი მრტ სურათების ნახვის და კონსულტაციით უფრო კონკრეტულ პასუხს გაგცემდით. ტ.558-212-755

 22. otari ამბობს:

  გამარჯობათ, 2 კვირის უკან გადავიღე წელზე კიმპიუტერი და მიტხრეს 5 მმ თიაქარი. წამლებიც მივიღე და ფიზიოთერაპიასაც ვიკეთებ, ამასთან ერთად ძლიერი ტკივილები მაქვს ასოზე. ექიმმა მითხრა მაგ თიაქრიდან იქნება მაგის ტკივილიო, იმიტომ რომ უროლოგსაც ვენახე და ვენეროლოგსაც და აქედან არ არის ამის მიზეზი ყველაფერი წესრიგში გაქვსო. ასეთ ძლიერ ტკივილს ასოს არეში თიაქარი იწვევს?
  ან ეს მკურნალობა რატომ არ შველის?

  • L3-L4-L5 დისკების თიაქარმა იცის,თუმცა არა ყოველთვის,მსგავსი ტკივილები.ვერაფერს გეტყვით,თუ რატომ არ გაქვთ შედეგი: მე არ ვიცი ,რა ფიზიოპროცედურებს იკეთებთ.საქმის კურსში ჩააყენეთ მკურნალი ექიმი,რომელიც სავარაუდოდ კორექტირებას შეიტანს დანიშნულებაში.

 23. marika ამბობს:

  გამარჯობათ, 1.5 თვის წინ გავიკეთე ხერხემალზე თიაქარის ოპერაცია, ფეხის ტკივილები შემიმცირდა მაგრამ გაუსაძლისად მტკივა ცალი დუნდულის შუა ნაწილი, ბევრი წამალი მივიღე მაგრამ უშედეგოდ, ახლა ფიზიო პროცედურები დამინიშნეს, დღეე4 გავიკეთე მაგრამ ჯერ არანაირიშეღავათი არ მაქვს, თან კარიპაზიმიც მწვავს და ვერ ვუძლებ, იქნებ მითხრათ რამე მეშველება ან რითი მესველება, გაუსაძლის დღეში ვარ,

  • სავარაუდოდ, თქვენ ერთ დისკზე საოპერაციო ჩვენების გარდა დაზიანებული გქონდათ (ოპერაციამდე) სხვა დიკებიც მინიმუმ პროტრუზიით. ამიტომ იმ დისებს და მთლიანად სეგმენტს სჭირდება სრულფასოვანი მკურნალობა. კარიპაზიმი მოქცემთ შედეგს.ეს ძალიან კარგი პრეპარატია. სასურველი იქნებოდა დამატებით კომპლექსურ მკურნალობაში ჩართოთ: ლაზეროთერაპია, დაჭიმვა, მსუბუქი მასაჟი, ვარჯიშები.

 24. ნინო ამბობს:

  მოგესალმებით მე ვარ ნინო 55.წლის ძალიან მაწუხებს წელის ტკივილი.გასაკუთრებით დაწოლილ ფორმაში და ჯდომის დროს.გადავიღე რენდგენი მითხრეს ნერვის ანთება და თიაქარი ამჟამად არაფერს არ ვიკეთებ როგორ მოვიქცე გთხოვთ გამარკვიოთ რა უნდა მივიღო დამაყუჩებელი რომ მგზავრობა შევძლო ექიმებამდე მივიდე.გმადლობთ რომ არსებობთ.

  • ქალბატონო ნინო, ზოგჯერ უბრალო, მონოწამლები ტკივილის მოხსნისთვის საკმარისი არაა.მზადდება კოქტეილები, რომლეთა შემადგენლობა და დოზირება დამოკიდებულია პაციენტის სხვა დაავადებებზე: მაგალითად, აქვს თუ არა შაქარი, არითმია, წნევა და ა.შ. ექიმთან კონსულტაციის გარეშე ასეთი კოქტეილის დანიშვნა არამართებულია. სცადეთ, მიიღოთ (გაიკეთოთ) ანოდინ-დუალი…თუმცა ესეც აუცილებლად უნდა შეუთანხმოთ ექიმს, რომელსაც თქვენს შესახებ გარკვეული წარმოდგენა აქვს (ანამნეზი).

 25. Tiniko ამბობს:

  Gamarjoba.ori kviraa rac gavikete operacia diskis tiakarze da isev mtkiva pexi. Ramdenxans sgeizleba gastanos tkivilma siaruli michirs

  • გამარჯობათ. ამის თაობაზე უპირველეს ყოვლისა უნდა მიმართოთ თქვენს ნეირო-ქირურგს, რომელმაც ზუსტად იცის თქვენი ოპერაციამდელი და პოსტოპერაციული მდგომარეობა. სავარუდოდ, თქვენ აუცილებლად უნდა გაიაროთ დროული კომპლექსური ფიზიოთერაპიული სამკურნალო-სარეაბილიტაციო კურსი.

 26. ana ამბობს:

  gamarjobat var33 wlis da damidginda tiaqari meotxe mexute malebs shoris11-mm. mitxres saswrafo operacia. erti tve sashinel tkivilebs gavuzeli axla ki ufro shemimsubuqda tkivili operaciaze tavs vikaveb chems garshemo tu vinmem gaiketa operacia yvela ukmayofiloa igive chivilebi aqvt. tqven ras mirchevt.

 27. Gocha ამბობს:

  Tkivili makvs xerxemlis bolos kvemod safav kudusunis dzvaliaa moxra michirs ras mirchevdit gavikete 5 ampula dikloferoli ar mihvela ra unda ikoss

  • გოჩა, რამდენიმე მიზეზი შეიძლება იყოს. ყველაზე მეტად გავრცელებული კი- ოსტეოქონდროზია. თუ ტკივილი გადადის დუნდულებისკენ და ფეხისკენ, სავარაუდოდ ოსტეოქონდროზის უფრო გართულებულ ფორმასთან-თიაქართანაც შეიძლება გვქონდეს საქმე. მსუბუქი დაავადების შემთხვევაში 5 ამპულა დიკლობერლს შედეგი უნდა მოეცა. გადაიღე რენტგენი (მინიმუმ) ან მრტ (მაქსიმუმ) და თუ დაზუსტდა ჩემი ვარაუდი- სასწრაფოდ უნდა დაიწყო შესაბამისი მკურნალობა (ფიზიოთერაპია, ვარჯიშები, ტრიგერული წერტილების მასაჟი), რათა თავიდან აიცილო დაავადების კიდევ უფრო გართულება.

   • Gocha ამბობს:

    დიდი მადლობა რჩევისთვისს!!

   • Gocha ამბობს:

    ტკივილი არ გადადის არც დუნდულებზე არც ფეხზე

   • ძალიან კარგი. რთული დისკოგენური დაავადების ან საწყისი ფორმა უნდა იყოს, ან -ოსტეოქნდროზი (საკმაოდ გავრცელებული)….ყველა ვარიანტში გირჩევთ რენტგენის სურათის გადაღებას.

 28. ანტონი ნემსაძე ამბობს:

  გამარჯობათ ვარ 23 წლის 8თვეა მტკივა ყრუდ წელი,გადამდის ტკივილი მარცხენა ფეხში,სიარულის დროს კოჭლობა დამეტყო.გავიკეთე ელექტრო ფორეზი,30 ჯერ. ნემსი ანოდუალ დუალი,ბლოქიუმ ბ 12,დისკუზ კომპოზიტუმი, და კიდევ რამდენი მე ნევსი მათი დასახელება არ მახსოვს,კერძოდ ექიმ ნევროლოგი მიკეთებდა წელზე და დუნდულში ნემსს და ასე ამბობდა ეს ნემსი მარტო მე ვიციო.ბოლოს ქილებითაც ვიმკურნალე შედეგი არ მაქვს.მაგნიტურ რეზონანსული დასკვნა 3L 4მმ 4L 5მმ 5L 12მმ და თქვენ რას მირჩევთ?მადლობთ წინასწარ..________________________________________________________
  პასუხი: ჩვენი მკურნალობის მეთოდი მარტო ჩვენ არ ვიცით…:) ეს მსოფლიოს წამყვან კლინიკებში აპრობირებული მეთოდებია: კომპლექსური მკურნალობა…ერთ სეანსში (ვიზიტზე) მიიღებ რამდენიმე პროცედურას: ფიზიოთერაპია, ინექციაც, მასაჟი, დაჭიმვა და ვარჯიშები….ეს ყველაზე კარგი გზაა, უტყუარი და ეფექტური. მთავარია, ყველა ამ პროცედურას ასრულებდეს პროფესიონალი საუკეთესო ფიზიოთერაპიული აპარატურით….თუ თბილისში ხარ, მოდი ჩვენთან….ან ჩამოდი!!! დაათვალიერე ჩვენი გარემო საიტით, ფეისბუქით, გამოხამაურებებით….ჯანმრთელობას გისურვებთ,ანტონ…არ შეგეშინდეს…

 29. ფიქრია ამბობს:

  გამარჯობა, შესაძლებელია თუ არა ხერხემლის თიაქარი ადრეულ ასაკში (19 წლის ასაკში) აღმოაჩნდეს ადამიანს?
  __________________________________________________________________________________________________________
  პასუხი:
  სამწუხაროდ, შესაძლებელია ფიქრია, კი. ჩვენ გვქონდა შემთხვევა, 16 წლის გოგონას ვმკურნალობდით (ვმკურნალობთ) წელის ლ4-ლ5 მალთაშუა დისკის თიაქარზე.

 30. manana ამბობს:

  გამარჯობათ…ვარ 40 წლის…მაქვს L4 diskis- .6მმ თიაქარი.წელის არეში. სპონდილოზი..მცირე ზომის შმორლის თიაქრები..C4,C5,C6,L5 დისკოპათია,.ვიტარებ მანუალურ თერაპიას….ხერხემლის დაჭიმვას….4 პროცედურა ჩავიტარე….გავიკეთვერე 5 ამპულა დიკლო დენკი,3 ამპულა ვურდონი…..შედეგი არ მაქვს..ფეხის არეში საშინელი ტკივილი,მუხლიდან ტერფამდე…ვერ დავდივარ….

 31. manana ამბობს:

  შეიძლება თუ არა ფიზიოთერაპია,როდესაც საშვილოსნოში 4მმ კვანძი მაქვს….ექიმსაც ეგონა ანთების საწინააღმდეგო საშუალებებით შედეგი მექნებოდა,მაგრამ არა…უკვე თითმის 2 თვეა ტკივილები მაქვს…..გმადლობთ….

  • არსებობს ფიზიოთერაპიის ნაკლებ ინტენსიური მეთოდები, რომელთა გამოყენება შესაძლებელია ისეთი უკუჩვენების დროს, რომელიც თქვენ გაქვთ. საჭიროა დაავადების ზუსტი კოორდინატები, კვანძის ზუსტი დაშორება დაავადების ეპიცენტრიდან, ფიზიოთერაპიული სიხშირეების ზუსტი რეგულაცია.

 32. Ketino ამბობს:

  Makvs tiakari L3 daL4 malebze shesabamusad 5.5 mm da 6 mm.chavitare mkurnaliba karioazimit 15 seansi da varjushebu dachimvit 10 seansi,titkis mi ca mcireodeni sheghavati tkivilebze,magram sami dghus win damewyo isev autaneli tkuvikebi.ras mirchevt?

 33. ზაზა ამბობს:

  C5-4მმ, L4-4მმ,L5-8მმ ეს არის მრტ ღასკვნა, მღგომარეობა ასე ვთქვათ შეღარებით უკეთესი მაგრამ ჯერ ჯერობით მწოლიარე რეჟიმი, ტკივილები მარჯვენა საჯღომის უკანა მხარეს, აგრეთვე კუნთი ღა ფეხის თითები მაქვს გაბუჟებული. ქირურგიული ცენტრის ნეიროქირურგმა რათქმაუნღა მირჩია ოპერაცია რასაც კატეგორიულაღ არ ვეთანხმები. მე ეს გზა ერთჯერ უკვე გავიარე ღა თავს ვგრძნობღი მშვენივრაღ ანუ ჩამიტარღა მანუალური თერაპია, ვარჯიშები ღა ცხოვრების სტილის შეცვლა რამაც სასწაული შეღეგი გამოიღო,ეს პროცეღურები სამწუხაროღ ჩამიტარღა ხარკოვში ღა შემხვღა თავისი საქმის უმაღლესი პროფესიონალი. ღგეს ღგეობით ასეთ მღგომარეობაში რომ ვიმყოფები არის მხოლოღ ჩემი ბრალი ღა ყველას მოუწოღებ იმას რომ თუკი ირჩევთ კონსერვატიულ მკურნალობას უნღა გახსოვღეთ ის რომ შეღეგი 90 % არის თქვენზე ღამოკიღებული( ყოველღღიური ვარჯიშები, სწორე კვება ღა ჯანსაღი ცხოვრების სტილი) რაც სამწუხაროღ ქართველი მამაკაცებისთვის არის პრობლემა ღა ეს ფაქტია სამწუხაროღ. რაც შეეხება მკურნალობას მაინტერესებს თქვენი პრაქტიკიღან გამომავალი შეღეგები ღა პროფესიონალიზმი. ოპერაციას გავიკეთებ თუ არა მემგონი ეს ყოველთვის ჩემი გაღასაწყვეტია. მე უფრო მაინტერესებს თქვენი პროფესიონალიზმი ღა შეღეგები. წინასწარ გმაღლობთ

  • Ucha ამბობს:

   Gamarjobat, or tve naxevris ukan gavikete magnituri rezonalsuri tomograpia agmomachnda sekvestrirebuli teaqari,nevrologma mitxra neoroqirurqis konsultacia ginda saoperacio xaro,mivedi noroqirurgtan da ganucxade chemi problemis shesaxeb man daskvna naxa da mitxra operaciis shemdgom mogexsneba marcxena pexis tkivili da dabujeba magram me ganucxade ar mqonda aranairi tkivili da dabujeba marcxena pexze,mxolod marjvena pexze maq bardzayisa da dundulis areshi gapantuli tkivili,mas shemdeg neoroqirurgma mitxra ar xar saoperacio cadi tavs mixedeo da rogor mivxedo tavs tu sheidzleba mitxarit ra gavaketo,tu shvelit sekvestrirebul teaqars operaciis gareshe.cinascar gixdit madlobas.

   • უჩა, დიაგნოზიც უნდა ინახოს და შენც- ანუ პაციენტიც… სეკცესტრირებუკი თიაქარი ყოველთვის არაა საოპერაციო…. ამიტომ აუცილებელია კონსულტაცია!!!! ვმკურნალობთ ამ მიმართულებით!!!!

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s