ხერხემლის თიაქარი : მკურნალობა და პროფილაქტიკა

წელის ტკივილი ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ჩივილია ზრდასრულ მოსახლეობაში. ათიდან რვა კაცი ერთხელ მაინც შეუწუხებია წელის მწვავე ტკივილს, რომელიც რამდენიმე დღეში თავისთავად გაივლის, ათიდან ოთხი კი ქრონიკულ ტკივილს უჩივის.
წელის ტკივილი უმეტესად არ არის საშიში და არც სპეციფიკურ გამოკვლევასა თუ მკურნალობას მოითხოვს, მაგრამ ზოგჯერ, განსაკუთრებით – ხანგრძლივი მიმდინარეობისას, იგი დაავადების სიმპტომია და სათანადო ყურადღებას საჭიროებს. ერთ-ერთი ასეთი დაავადებაა წელის მალათაშუა დისკის თიაქარი.
ხერხემალი პირობითად შეიძლება ერთგვარ სამოძრაო სეგმენტებად დავყოთ. თითოეული ასეთი სეგმენტი მოიცავს ორი მეზობელი მალის სხეულს, მალათაშუა დისკს და ორ ფასეტურ სახსარს. მალათაშუა დისკი მალებს შორის არის მოთავსებული. გარშემო მას ფიბროზული რგოლი აკრავს, შიგთავსი კი თხევადი, ჟელატინისებურია. სამოძრაო სეგმენტში დისკი ამორტიზატორის ფუნქციას ასრულებს – მოძრაობის ელასტიკურობას განაპირობებს. თუ რაიმე მიზეზით ფიბროზული რგოლის მთლიანობა დაირღვა, დისკის თხევადი შიგთავსი გარეთ იღვრება. ასე ყალიბდება თიაქარი.
მალათაშუა დისკის თიაქარი ყველაზე ხშირად წელის სეგმენტში გვხვდება, შედარებით იშვიათად – კისრის, გაცილებით იშვიათად კი გულმკერდის სეგმენტში. გამოყოფენ მისი განვითარების სამ ძირითად ფაქტორს: ასაკს, ჭარბ წონასა და ფიზიკურ გადატვირთვას.
მალათაშუა დისკების ასაკობრივ დეგენერაციულ ცვლილებებს სპონდილოზს უწოდებენ. როგორც აღვნიშნეთ, დისკის უმეტესი ნაწილი თხევადია. ასაკთან ერთად ხდება მისი გაუწყლოება, შედეგად კი გარეთა შრე უფრო ადვილად ზიანდება, სკდება, ირღვევა დისკის მთლიანობა. ამას მოჰყვება სამოძრაო სეგმენტის შემადგენელი ორივე მალის სხეულისა და ფასეტური სახსრის დეგენერაცია, საბოლოოდ კი იოგებისა და ხერხემლის სვეტის მიმდებარე სხვა რბილი ქსოვილების დაზიანებაც, ირღვევა სეგმენტის ნორმალური სტრუქტურა, ყალიბდება სეგმენტური სპინალური არასტაბილობა.
ჭარბი წონის დროს ხერხემლის წელის სეგმენტზე ზეწოლა ძლიერდება, რაც ხელს უწყობს სპონდილოზის პროგრესირებას და ზრდის დისკის თიაქრის ჩამოყალიბების რისკს.
არასწორი ან ძლიერი ფიზიკური დატვირთვის, მაგალითად, სიმძიმის აწევის დროს მალათაშუა დისკის თიაქარი მწვავედ ყალიბდება, ტკივილი ძალზე ინტენსიურია და ზღუდავს მოძრაობას.
ხშირად თიაქარს არავითარი სიმპტომი არ ახლავს თან და მას შემთხვევით გამოავლენენ, მაგალითად, რენტგენოგრაფიის დროს. მაგრამ თუ თიაქარი დააწვა მიმდებარე ნერვულ ფესვებს, წარმოიშობა შესაბამისი სიმპტომები:
. ტკივილი წელის არეში, რომელიც ვრცელდება დუნდულაზე, ბარძაყზე, წვივზე და, შესაძლოა, ტერფზეც. მოძრაობის, ხველისა თუ ცემინების დროს ტკივილი ელვისებურად გაივლის ფეხში. ზოგჯერ ტკივილის ნაცვლად ან მასთან ერთად დაჭიმულობის შემაწუხებელი შეგრძნებაც იჩენს თავს;
. დაბუჟება, ჭიანჭველების ცოცვის შეგრძნება ფეხში;
. სისუსტე დაზიანებული ფესვის საინერვაციო კუნთებში, მაგალითად, ტერფის აწევის გაძნელება და სხვა.
გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებაა საჭირო, როცა:
. სიმპტომები პროგრესირებს და ზოგადი მდგომარეობა უარესდება;
. დარღვეულია შარდვა ან დეფეკაცია;
. დაქვეითებულია მგრძნობელობა უნაგირის ტიპით – ბარძაყის შიგნითა და უკანა ზედაპირებზე, ანალური ხვრელის გარშემო.
პირველი და უმნიშვნელოვანესი საფეხურია დაავადების განვითარების ისტორიის (ანამნეზის) დეტალური შესწავლა და პაციენტის გასინჯვა. საჭიროებისამებრ, ინიშნება რენტგენოგრაფია ან მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, ნერვის დაზიანების ხარისხის შესაფასებლად კი ნეირომიოგრაფია.
კონსერვატიული მკურნალობა, რომელიც უმთავრესად ფიზიკური აქტივობის სპეციფიკურ რეჟიმს, სამკურნალო მასაჟს, ფიზიოთერაპიასა და ტკივილგამაყუჩებელი მედიკამენტების მიღებას გულისხმობს, ეფექტურია ათიდან ცხრა შემთხვევაში. უმეტესად სიმპტომები პრაქტიკულად მთლიანად უკუვითარდება მკურნალობის დაწყებიდან 1-2 თვის შემდეგ.
მედიკამენტებიდან უმთავრესად გამოიყენება ანთების საწინააღმდეგო არასტეროიდული, ტკივილგამაყუჩებელი, ზოგჯერ კი ნარკოტიკული საშუალებები, მიორელაქსანტები. ნეიროპათიული ტკივილის, ასევე დაბუჟების, ჭიანწველების ცოცვის შეგრძნების მოსახსნელად ინიშნება ანტიკონვულსიური (ეპილეფსიის საწინააღმდეგო) ან ანტიდეპრესიული მოქმედების მედიკამენტები. ეფექტურია სტეროიდის ინექცია უშუალოდ დაზიანებული ნერვული ფესვის მიმდებარე არეში.
განსაკუთრებით დიდი როლი ენიჭება სწორად დაგეგმილ სამკურნალო მასაჟს და ფიზიოთერაპიას. აუცილებელია, ექიმთან ერთად შემუშავდეს რეაბილიტაციის პროგრამა, რომელიც მოიცავს დატვირთვის მართებულ რეჟიმს, იონოფორეზს (ელექტროფორეზს),ულტრაბგერით თერაპიას, ელექტროთერაპიას, ქვანტურ-ლაზერულ თერაპიას და სხვა. თუ ფიზიოთერაპიული მკურნალობა სწორ მანუალურ მასაჟთან ერთად მიმდინარეობს, შედეგი, როგორც აღინიშნა, 90% შემთხვევებში ძალიან დადებითია*. ქირურგიული მკურნალობა საჭიროდ მიიჩნევა, თუ:
. დაწყებიდან ექვსი კვირის შემდეგაც კი კონსერვატიულმა თერაპიამ შედეგი არ გამოიღო;
. დისკის ფრაგმენტი გადანაცვლებულია სპინალურ არხში, ახდენს ზეწოლას ნერვულ ფესვზე და შედეგად კუნთოვანი სისუსტე პროგრესირებს;
ქირურგიული ჩარევა უმეტესად 25-დან 50 წლამდე ასაკის ადამიანებს უტარდებათ, ვინაიდან ეს ასაკი ფიზიკურად ყველაზე უფრო აქტიური პერიოდია, ხოლო დისკოგენური რადიკულოპათიის ძირითად მიზეზს არასწორად გადანაწილებული ფიზიკური დატვირთვა წარმოადგენს. რა თქმა უნდა, ისეთი ფაქტორები, როგორებიცაა ტრავმა, ნივთიერებათა ცვლის დარღვევა, თამბაქოს წევა და სხვა, დაავადებას პროვოცირებას უწევენ.
დისკი ანატომიურად გარეთა, ფიბროზული სარტყლისა და შიგნითა, შედარებით რბილი პულპოზური ნაწილისგან შედგება. სწორედ პულპოზური ნაწილის კომპრესია, ზეწოლა, იწვევს ამ დაავადების დროს გამოხატულ ჩივილებს.
დისკის თიაქრის დაზიანება სხვადასხვანაირია. დაზიანების ფორმას მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის მეშვეობით ვადგენთ. გარეთა ფიბროზული რგოლის დაზიანების შემთხვევაში, თუ კაფსულა მთლიანად არის დარღვეული და გამოვარდნილი ნაწილი გადანაცვლებულია, ვსაუბრობთ სეკვესტრირებულ თიაქარზე, თუ კაფსულის ფორმა დაუზიანებლად არის შეცვლილი, საქმე გვაქვს პროტრუზიასთან.
ქირურგიული ჩარევის საკითხი მხოლოდ კლინიკონევროლოგიური და მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის მონაცემების შედარების საფუძველზე წყდება. მედიალური დისკის თიაქარი ქირურგიულ ჩარევას იშვიათად, მხოლოდ სპინალური არხის მნიშვნელოვანი სტენოზის დროს საჭიროებს.
ქირურგიული ჩარევის დრო უმთავრესად კლინიკურ გამოვლინებაზეა დამოკიდებული. ოპერაცია ტარდება, როდესაც პაციენტი უჩივის მწვავე ტკივილს, რომლის კუპირებაც ვერ ხერხდება ანალგეტიკური საშუალებებით, ან დასტურდება კომპრესიული სინდრომი, რომელიც კიდურის პროგრესირებადი სისუსტით ვლინდება. ოპერაცია უკიდურესი ფორმაა, მანამდე აუცილებლად უნდა ვეცადოთ კონსერვატორული მკურნალობის ყველა გზა.

ოპერაციის შემდეგ მხოლოდ ორი თვის განმავლობაში იზღუდება მძიმე ფიზიკური დატვირთვა, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ შეზღუდულია მოძრაობა, გადაადგილება ან ყოველდღიური საქმიანობა.
ენდოსკოპიური ოპერაციის შემდეგ პაციენტის აქტივაცია და სოციალური ადაპტაცია გაცილებით სწრაფად მიმდინარეობს, ვიდრე სტანდარტული ოპერაციის შემდეგ.
შესაძლებელია თუ არა დისკის თიაქრის პროფილაქტიკა?
დისკის თიაქრის და, საზოგადოდ, დისკის დაავადებათა პროფილაქტიკისთვის რეკომენდებულია ცურვა, რეგულარული სამკურნალო და სარელაქსაციო მასაჟები, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვა, ძალისმიერი ვარჯიშების მართებულად შესრულება.
___________
სტატია მომზადებულია ჟურნალ ”ავერსის” მასალების მიხედვით
___________
* ყველა ეს აპარატურა და მომსახურება შესაძლებელია თბილისის რამდენიმე ფიზიოთერაპიულ კაბინეტში, მათ შორის მასაჟის სასწავლო ცენტრში ”სერაფიტი” (ტელ: 296-52-10, 558-21-27-55, ჯაბა კოხრეიძე)
444

Posted in ხერხემლის თიაქარი, ხეხემლის თიაქარი | Tagged , , , | Leave a comment

ხერხემლის თიაქარი

ხერხემლის თიაქარი

ამ დაავადების წარმოშობის და მკურნალობის თეორიის შესახებ აქ აღარ დავწერ- დიაგნოზის დასმისთანავე (მანამდეც) პაციენტების აბსოლუტურ უმრავლესობას უკვე აქვს წარმოდგენა ამ დაავადებაზე (ინფორმაციის ყველაზე პოპულარული ფორმაა ინტერნეტი, გუგლი…). საბედნიეროდ ინტერნეტში ამ მხრივ უამრავ საინტერესო მასალას წააწყდებით. ეს კარგია. დამაფიქრებელია მხოლოდ პაციენტთა ნაწილის შესაძლო გადაწყვეტილება თვითმკურნალობის დაწყებასთან დაკავშირებით ან საეჭვოდ რეკლამირებული სამკურნალო ცენტრების კლანჭებში მოხვედრა. მოკლედ, შევეცდები პოპულარული ენით გადმოვსცე თიაქარის არსი და ჩემი შეხედულებები მის მკურნალობასთან დაკავშირებით. იმთავითვე ავღნიშნავ, რომ არ გამაჩნია რაიმე ახალი, სხვათაგან უცნობი მოდელი თიაქარის მკურნალობაში, არც რა ”დაპატენტებული” მეთოდი…თუმცა სჯობს, მივყვეთ თანმიმდევრობით.
ხერხემლის თიაქარი ოსტეოხონდროზის გართულებული ფორმაა. თავად ოსტეოხონდროზი კი ხერხემლის და ცენტრალური ნერვული სისტემის პათოლოგიათა შორის ყველაზე გავრცელებული და ვერაგი დაავადებაა, რომელსაც დიდი ხნით ან სამუდამოდ შეუძლია, მწყობრიდან გამოიყვანოს შრომის უნარიანი ადამიანი. ზოგადად ესაა მალთაშორის არსებული ხრტილოვანი დისკის დეგენერაციის პროცესი, რასაც სხვა ფაქტორებთან ერთად (გენეტიკური, ტრავმული, ყოფითი-ჩვევითი…) განაპირობებს ნივთიერებათა ცვლის მოშლა, მიმდებარე უბნის ატროფიული ცვლილებები, ტოპიკური იმუნოდეფიციტი…
”ხერხემალი წარმოადგენს რთულ მორფო-ფუნქციონალურ სისტემას, რომელიც შედგება მალებისაგან და მათ შორის განლაგებული ხრტილოვანი დისკების და სახსრებისაგან, რომლებიც შეერთებულნი და გარემოცულნი არიან მძლავრი კუნთოვანი და შემაკავშირებელი სისტემით. კუნთების ქსოვილების სიგრძის შემცირება იწვევს საყრდენ- მამოძრავებელი სისტემის მოშლილობას, რომელიც შეიძლება მიმდინარეობდეს უმტკივნეულოდ. ზრდასრული ადამიანების მალებს შორის დისკოებს არ გააჩნიათ სისხლძარღვები, ხოლო ნივთიერებათა ცვლა მიმდინარეობს დიფუზიის მეშვეობით. ელასტიკური ბირთვი ხელს უწყობს ამორტიზაციას და შეკუმშვის დროსაც კი შეიწოვს სითხეს. მალებისა და მალებსშორისი დისკოების კვება წარმოებს კუნთების მუშაობის ხარჯზე, ვინაიდან კვებითი ნივთიერებების მიწოდება ჩვენს ორგანიზმში ხდება კუნთების ქსოვილების საშუალებით”.
თიაქარის მკურნალობა აუცილებლად მოითხოვს კომპლექსურ მიდგომას. ამიტომ პაციენტი, რაც უნდა იმედგადაწურული იყოს სხვადსხვა კლინიკებში ჩატარებული პროცედურების უშედეგობით, უნდა შეეგუოს ამას: მკურნალობა მოითხოვს სხვადასხვა პროფილის ექიმთა თანამშრომლობას და არა – მათგან კოლეგების იგნორირებას. კერძოდ: ნერვოპათოლოგმა აუცილებლად უნდა შეაფასოს პაციენტის მდგომარეობა, შესაბამისი მრტ და სხვა კვლევებით დასვას ზუსტი დიაგნოზი და მწვავე პერიოდის რემისიაში გადასასვლელად (პირველადი ტკივილების მოსახსნელად) დანიშნოს შესაბამისი ფარმაკოთერაპია. სამწუხაროდ, ზოგჯერ ჩვენი პატივცემული ექიმები ფარმაკოთერაპიას აგრძელებენ ძალიან დიდხანს, სანამ პაციენტს საბოლოოდ არ ამოეწურება ფინანსური რესურსებიცა და იმედიც. თიაქარის მკურნალობის დასაწყისში უნდა შეფასდეს მისი საოპერაციო ჩვენება: მხოლოდ კვალიფიციურმა სპეციალისტმა უნდა გამოიტანოს დასკვნა სათანადო კვლევების საფუძველზე, რამდენად გადაუდებელია ქირურგიული ჩარევა. დადასტურებულია, რომ უმეტეს შემთხვევებში ოპერაციის შემდეგ თიაქარი ისევ იჩენს თავს, ვინაიდან უცვლელი რჩება მიზეზები, რამაც ეს დაავადება გამოიწვია (ზემოთ უკვე ვისაუბრეთ ამ მიზეზებზე).
ამიტომ თიაქარის მკურნალობა მიმართული უნდა იყოს როგორც ტკივილის გასანეიტრალებლად, ასევე (უპირველესად) -მიზეზების აღმოსაფხვრელად. მიზეზთა კომპლექსი კი ორიოდე სიტყვით ასეც შეიძლება გამოვხატოთ- ბიოსტიმულაციის დარღვევა! დიახ, დაზიანებული დისკის მიმდებარე ქსოვილებში, კუნთებში ირღვევა სასიცოცხლო ძალების ბალანსი და სწორედ მისი აღდგენით (ბიოსტიმულაციით) არის შესაძლებელი პათოლოგიური პროცესის შეჩერება, ტკივილების გაქრობა, მალთაშორის დისკის რეგენერაცია! ამ პროცესში კი უდავოდ ერთ-ერთი წამყვანი ადგილი უჭირავს სამკურნალო სპეციალურ მასაჟს, მოზომილ და პაციენტის მდგომარეობის გათვალისწინებით დაგეგმილ მანუალურ თერაპიას, ადაპტირებული და კლინიკურად გამოცდილი მალამოების გამოყენებას, შესაბამისი ფიზიკური დატვირთვის და ვარჯიშების შერჩევას, ფიზიოთერაპიას. ნუ მოვიტყუებთ თავს: ხერხემლის თიაქარი არ იკურნება 15 სეანსიანი სამკურნალო კურსით მხოლოდ. თუმცა პაციენტმა ამ კურსის შემდგომ აუცილებლად უნდა იგრძნოს შედეგი, შეღავათი…ეს შედეგი მხოლოდ დასაწყისია განკურნების გზაზე, რომელზეც შეჩერება არ შეიძლება.
მკურნალობის დაგეგმვა მთელ რიგი ფაქტორებზეა დამოკიდებული: ოსტეოხონდროზის გამომწვევ მიზეზებზე, დისკის თიაქარის მოცულობაზე, დაავადების ხანდაზმულობაზე, პაციენტის ასაკსა და სქესზე…
ძალიან კარგ შედეგებს იძლევა სამკურნალო პროცესში (პარალელურ რეჟიმში) მასაჟი, ქვანტური-ლაზერული თერაპია, ელეტროფორეზი, ამპლუპოთერაპია, ელექტროსტიმულაცია, ინვერსიული მოჭიმვები (საბედნიეროდ, ყველა ეს მეთოდი მიღწევადია ჩვენს კაბინეტში და თბილისის რამდენიმე კლინიკაში).
ჯანმრთელობას გისურვებთ, მეგობრებო!!!

ჯაბა კოხრეიძე
მასაჟისტ -ფიზიოთერაპევტი. სასწავლო ცენტრ ”სერაფიტის” მასაჟის სკოლის და სამედიცინო კაბინეტის ხელმძღვანელი (ტელ: 2965210, 558-21-27-55).

 

patok1riktaჯაბა კოხრეიძე -მასაჟის სკოლის ხელმძღვანელი

საბჭოს მოედანთან, მაზნიაშვილის 20, სალონი "სერაფიტი"

საბჭოს მოედანთან, მაზნიაშვილის 20, სასწავლო ცენტრი “სერაფიტი”

Posted in ხეხემლის თიაქარი | Tagged , , | 2 Comments

სასწავლო ცენტრი – კლინიკა “სერაფიტი”

ინტენსიური სწავლების ლიდერი სასწავლო ცენტრი “სერაფიტი” საშუალებას აძლევს თითოეულ თქვენთაგანს, უმოკლეს დროში დაეუფლოს არჩეულ სპეციალობებს:
1. სამკურნალო და სპა მასაჟები -სრული კურსი -(1500 ლარი)
2. კოსმეტოლოგიის სრული კურსი (900 ლარი)
3. ელექტრო და ბიო ეპილაცია (200 ლარი)
4. სამკურნალო მასაჟები – 1200 ლარი
5. სპა მასაჟები – 1200 ლარი
6. ბავშვის მასაჟი – 500 ლარი
7. ფიზიოთერაპიის საფუძვლები – 900 ლარი
8.კოსმეტოლოგიისა და ვიზაჟის სრული კურსი – 1200 ლარი
9.ვიზაჟი – 300 ლარი

შენიშვნა: ეპილაციის კურსი შედის კოსმეტოლოგიის სრულ კურსში თანხის დამატების გარეშე.სამკურნალო, სპა და ბავშვის მასაჟები შედის მასაჟის სრულ კურსში და ღირს მხოლოდ 900 ლარი (1500 -ის ნაცვლად).სრულ კურსში არ შედის ”ფიზიოთერაპია” (რომელშიც დამატებით ისწავლება: ქვანტური ლაზერული თერაპია, ელექტროფორეზი, ელექტროსტიმულაცია, ფონოფორეზი, აპარატული ვაკუუმ-მასაჟი…). სრული კურსი: “მასაჟი და ფიზიოთერაპია” , რომელიც მოიცავ ჩვენს ხელთ არსებულ ყველა სერტიფიცირებულ სასწავლო პროგრამას, ღირს 2000 ლარი.

- ჩვენი პრიორიტეტია სწავლების ინდივიდუალური გრაფიკი და მეცადინეობები 1-2 კაციან ჯგუფებში, უწყვეტი თეორიულ-პრაქტიკული გაკვეთილები, რაც განაპირობებს პროფესიის მაღალ დონეზე დაუფლებას.

- საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი გაკვეთილები ჩატარდება ყოველგვარი დამატებითი ანაზღაურების გარეშე, ვიდრე მოსწავლე ბოლომდე არ აითვისებს პროგრამას.

- მხოლოდ ჩვენთან: სწავლებას უძღვებიან მოქმედი და წარმატებული სპეციალისტები უახლოესი ტექნოლოგიების გამოყენებით.

- ჩვენ რეალურად ვეხმარებით დასაქმებაში ჩვენს კურსდამთავრებულებს. ჩვენ დაინტერესებულები ვართ მათი პროფესიონალიზმით და წარმატებით, რადგან ისინი ჩვენი ბიზნეს-პარტნიორები ხდებიან სხვადასხვა მიმართულებით!

- მობრძანდით, დაესწარით პირველ მეცადინეობას უფასოდ, შეაფასეთ ჩვენი მეთოდიკა, გარემო, გაეცანით ჩვენს კურსდამთავრებულებს და მიიღეთ სწორი გადაწყვეტილება.

_________________________________________________________________
ჩვენი მისამართია: მაზნიაშვილის ქუჩა 20, საბჭოს მოედანთან, “სერაფიტი”.ტელ: 296-52-10, 558-21-27-55 (მასაჟი), 555-37-48-42 (კოსმეტოლოგია).
მასაჟის სასწავლო ცენტრი “სერაფიტი” ქუთაისში- მისამართი: ზ.გამსახურდიას გამზირი 19(ყოფილი გორის ქუჩა), ტელ: (0431)26-21-27, 599-31-01-91 (ოლეგ ჭელიძე)
_________________________________________________________________
კოსმეტოლოგიის გაკვეთილზეmasaJis praqtikaჯაბა კოხრეიძე -მასაჟის სკოლის ხელმძღვანელიგაკვეთილზეcup15მასაჟის სასწავლო კაბინეტიkila kombainisascavlo da masajis kabinetiვაკუუმ მასაჟის გაკვეთილიMassag katevbs!
______________________________________________________________

ფიზიოთერაპიის კურსები

2013 წლის 1 ნოემბრიდან:
ინტენსიური სწავლების ცენტრი “სერაფიტი” სთავაზობს დაინტერესებულ პირებს ახალ პროგრამას: “ფიზიოთერაპიის საფუძვლები”, სადაც სრულყოფილად შეისწავლით შემდეგ პროფესიულ უნარ-ჩვევებს: ქვანტური ლაზერული თერაპია, ელექტროფორეზი (იონოფორეზი), ფონოფორეზი, ელექტროსტიმულაცია, აპარატული ვაკუუმ-მასაჟი, აპარატული მასაჟი, სამკურნალო ვარჯიშები და მანუალური თერაპიის ძირითადი ტექნიკა. სასწავლო პროგრამა საინტერესოა არამარტო დამწყები მასაჟისტებისთვის, არამედ-იმათთვისაც, ვინც ფიქრობს პროფესიულ სრულყოფაზე. პროგრამის ხანგრძლივობაა 2 თვე (24 გაკვეთილი). დაგვიკავშირდით: 296-52-10, 558-21-27-55 ან ფეისბუქზე: “კოსმეტოლოგიისა და მასაჟის კაბინეტი”. მისამართი: მაზნიაშვილის ქ,#20, საბჭოს მოედანთან. სასწავლო ცენტრი “სერაფიტი”.
elfor

riktaelforსახის სკრაბერი-ულტრახმოვანი უნიკალური გამწმენდი

Posted in მასაჟის კურსები, მასაჟის სწავლა ქუთაისში, სად ვისწავლო კოსმეტოლოგია ? | Tagged , , , , | 8 Comments

სახის წმენდა

კოსმეტოლოგიის ცენტრი “სერაფიტი” და კოსმეტოლოგიის სასწავლო ცენტრის ხელმძღვანელი, კოსმეტოლოგი მარინა ჩხობაძე გთავაზობთ სახის ღრმა წმენდას საუკეთესო პრეპარატების და აპარატული კოსმეტოლოგიის გამოყენებით.
შეთავაზებაში შედის: სახის კანის დიაგნოსტიკის და ღრმა წმენდის პროცედურა:
კანის დიაგნოსტიკა
დემაკიაჟი
ოზონით დაორთქლება
ვაკუუმ წმენდა
ხელით და სტერილური კოვზით წმენდა
ნუშის ეთერზეთით დანამვა
სკრაბის პილინგი
შემკვრელი ნიღაბი ( ალოესი და პიტნის )
იმუნოფორეზი ( ვიტამინების შეყვანა კანში აპარატით )
დარსენვალი ( კანის სტერილიზაცია, ფორების დახურვა )
კრემით მასაჟი
კლიენტთან შეთანხმებით გამოიყენება ოქროს ან ბრილიანტის ნიღბები.
პროცედურის ხანგრძლივობაა 2-3 საათი.

silamazis centriმარინა ჩხობაძე1
მიხედეთ საკუთარ სახეს პროფესიონალთან !
ფასი – 40 ლარი !
ჩაწერა ტელეფონზე: 296-52-10, 555- 37-48-42. მისამართი: მაზნიაშვილის ქ,20. სილამაზის ცენტრი “სერაფიტი”, საბჭოს მოედანთან

Posted in სახის წმენდა | Tagged , , | Leave a comment

კისრის ოსტეოხონდროზი

ისევ ოსტეოხონდროზის შესახებ
ხერხემლის პათოლოგიების და კერძოდ კი ოსტეოხონდროზის შესახებ უამრავი სამეცნიერო-პოპულარული მასალა მოიპოვება ინტერნეტ სივრცეში როგორც ქართულ, ისე-უცხოენოვან საიტებზე. ამ დაავადების არამედიკამენტოზური მკურნალობის თავისებურებებზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ მანუალ-თერაპევტი, სასწავლო ცენტრ „სერაფიტის“ მასაჟის მიმართულების ხელმძღვანელი ბატონი ჯაბა კოხრეიძე, რომელიც პასუხს გასცემს ჩვენი ფეისბუკგვერდის („კოსმეტოლოგიის და მასაჟის კაბინეტი“) თუ საიტის საშუალებით შემოსულ რამდენიმე კითხვას. აქვე ავღნიშნავთ, რომ ეტაპობრივად განვაახლებთ ხოლმე შეკითხვებზე კომპეტენტური პასუხების გამოქვეყნებას.
გაკვეთილზე
ბატონო ჯაბა, ვარ 36 წლის მამაკაცი, წელიწადზე მეტია, ვიტანჯები კისრის ოსტეოხონდროზით -მივმართე ნევროლოგს, დამინიშნა მედიკამენტური მკურნალობა. პერიოდულად ტკივილი გამივლიდა ხოლმე, მაგრამ წამლების გათავების შემდეგ ისევ მეწყებოდა. რამდენიმე სტანდარტული ვარჯიშიც მირჩია…უარესი დისკომფორტი ვიგრძენი. რუსულ საიტებზე ოსტეოხონდროზის მკურნალობაში აქცენტი მასაჟებზეა გადატანილი, მე კიდე ნევროლოგის ვიზირების გარეშე მასაჟებისგან თავი შევიკავე…ახლა აღარ ვიცი,რა ვქნა…
• ნერვოლოგის და ნერვოპათოლოგის, ვერტებროლოგის ჩართვა ხერხემლის პათოლოგიების დროს აუცილებელია. მითუმეტეს-კისრის ოსტეოხონდროზის დროს, როცა დაავადება რამდენიმე უსიამოვნო სიმპტომებითაა „გამდიდრებული“ (თავის ტკივილი, კისრის და მხრის ტკივილი, ხელების დაბრუჟება, მხედველობის გაუარესება, შუილი ყურებში და ასე შემდეგ). მედიკამენტოზური მკურნალობით ხდება დაავადების ერთგვარი რემისია, ტკივილის შეჩერება და დისკომფორტის მოხსნა, მაგრამ არ ხერხდება იმ მიზეზების მეტწილად აღმოფხვრა, რამაც გამოიწვია დეგენერაციული და დისტროფიული ცვლილებები ხერხემლის სეგმენტებში, ამიტომაც მედიკამენტური თერაპიის ერთი კურსის დასრულებიდან რამდენიმე დღეში კვლავ იწყება პრობლემები, მძიმდება ნერვული ფონი, ფაქტიურად სახეზე გვაქვს დეპრესიულ-ნერვოზული ავადმყოფი…ამიტომ კომპლექსურ მკურნალობას ალტერნატივა არ აქვს. შეუძლებელია წამლებით იმის მიღწევა, რაც მასაჟს, მანუალურ თერაპიას და სამკურნალო ვარჯიშებს ხელეწიფება. უხერხულია იმაზე საუბარი, რომ პროფესიონალი უნდა შეარჩიოთ ამისთვის. აფთიაქში უამრავი მიორელაქსანტი (კუნთების მარელაქსირებელი) იყიდება. მასაჟით და ფიზიოთერაპიით მიღწეულ შედეგს ასეთი წამლები ვერასდროს შეედრება, რომ არაფერი ვთქვათ მათ გვერდით მოვლენებზე. მე თვითონ ნევროპათოლოგებთან საქმიანი და კოლეგიალური თანამშრომლობით ვმკურნალობ ხოლმე პაციენტებს. ყოველთვის არ დგას ამის აუცილებლობა, მაგრამ კისრის ოსტეხონდროზის დროს ზოგჯერ ეს აუცილებელია.
რაც შეეხება დამოუკიდებლად ვარჯიშების შესრულებას: ყოველთვის ვამბობ და ვიმეორებ აქაც-იზომეტრიული ვარჯიშები უნდა შეგირჩიოთ სპეციალისტმა თქვენი დაავადების და ფიზიკური კონდიციების გათვალისწინებით. კისრის თუ სხვა სეგმენტის ოსტეოხონდროზის დროს სწორად შერჩეულ ვარჯიშებს და მათი შესრულების ტექნიკას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა. ამასთან დავიმახსოვროთ: ამ ვარჯიშების მიწოდება ხდება დოზირებულად, პერმანენტულად მასაჟების კვალობაზე- მასაჟით უნდა მოხდეს კუნთების მომზადება ვარჯიშებისთვის. მიორელაქსაციის გარეშე ინტენსიურ ვარჯიშებს შეუძლია, გამოიწვიოს უარესი შედეგი. ამიტომ ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა მიმართოთ სპეციალისტს. ჩემი გამოცდილებიდან გეუბნებით: ერთი და იგივე სიმპტომატიკის ფონზე ბევრჯერ შემიცვლია ხოლმე პაციენტებისთვის სამკურნალო ვარჯიშების სახეობებიც და მოძრაობათა ამპლიტუდაც.
რამდენად ეფექტური და გარანტირებულია სამკურნალო მასაჟი დისკოზის დროს?
• დისკოზი ფაქტობრივად ოსტეოხონდროზის პროგრესირებული ფორმაა. აქაც ცხადია პრიორიტეტი ენიჭება კომპლექსურ მკურნალობას.მწვავე პერიოდში მასაჟი დაუშვებელია, თუმცა მომდევნო ეტაპზე-აუცილებელი. ვიყენებთ ვაკუუმმასაჟის ფართო შესაძლებლობებს, ციფრულ ფიზიოთერაპიულ ტექნიკას, სპეციალურ მალამოებს (ყველაფერი ეს, ცხადია, ხელმისაწვდომია ჩვენს კაბინეტში). შედეგები დამოკიდებულია პაციენტის მდგომარეობასა და მონდომებაზე, ზუსტად შეასრულოს სამკურნალო ვარჯიშები. ეფექტურია ცხადია. მედიცინაში გარანტიებზე დღეს (და საერთოდ) საუბარი ძნელია. სამკურნალო მასაჟს და ფიზიოთერაპიას ხერხემლის პათოლოგიისას სხვა ალტერნატივა არ გააჩნია, გარდა ოპერირებისა, რომლის დროსაც საერთოდ არავითარი გარანტიები არ არსებობს.
_____________________________________________________________
სასწავლო ცენტრ “სერაფიტის” მასაჟის და კოსმეტოლოგიის კაბინეტები მდებარეობს საბჭოს მოედანთან, მაზნიაშვილის ქ.20-ში. კონსულტაცია უფასოა.ტელ: 296-52-10, 558-21-27-55
______________________________________________________________
წელის ტკივილების გამო სისტემატურად ვიკეთებ მასაჟს. თქვენ ახსენეთ ვაკუუმ-მასაჟი…მე მაქვს ასეთი მასაჟი განაკეთები მინის ტრადიციული ბანკებით, ცეცხლის ალს ავლებდა მასაჟისტი შიგ და იმით მიკეთებდა ზურგზე…მაინტერესებს, არის რამე განსხვავება იმ ბანკებსა და თქვენს მიერ ნახსენებ ვაკუუმის დრეკად ბანკებს შორის? მე ვგულისხმობ და მაინტერესებს შედეგობრივი თვალსაზრისით?
• ვაკუუმმასაჟი ისეთივე ძველია, როგორც -ზოგადად მასაჟი. იგი სათავეს ჩინეთიდან იღებს, სადაც ვაკუუმს ბამბუკის სპეციალური მოწყობილობით წარმოქმნიდნენ ხოლმე. ცეცხლის ალით ვაკუუმის წარმოშობას და მინის ქილებით მკურნალობას ჩვენი წინაპრებიც მისდევდნენ გაციების, სხვადასხვა ვირუსული დაავადებების დროს. ხერხემლის პათოლოგიების მკურნალობაში ვაკუუმის ჩართვა გაცილებით გვიან მოხდა, როცა შესაძლებელი გახდა ისეთი ვაკუუმ-მასაჟორების გამოგონება, რომლითაც ხდებოდა არა მარტო ფიქსაცია ბიოლოგიურად აქტიურ წერტილებზე („ცეცხლიანი“ მინის ქილებით კი მხოლოდ ფიქსაციაა შესაძლებელი), არამედ -მოძრაობაც, მასაჟის ჩატარება ძირითად ენერგეტიკულ არხებზე. თანამედროვე მასაჟის და ფიზიოთერაპიის კაბინეტებში უკვე ნაკლებად იყენებნ კუსტარულ ვაკუუმის მინის ქილებს სპირტიანი აალებით და ასე შემდეგ. ჩვენს ცენტრში გვაქვს აკუპუნზონის კომბაინი 20 მინის ქილით, სადაც ვაკუუმი წარმოიშობა სპეციალური პისტოლეტის მეოხებით (ამ აპარატით ხდება სქოლიოზის დროს შეკუმშული, ე.წ. „დაცემული“ კუნთების რელაქსაცია და „ამოყვანა“- მოშვება, ტროფიკული პროცესების და სისხლის მიმოქცევის გაუმჯობესება); გვაქვს აგრეთვე სხვადასხვა უახლოესი დრეკადი სილიკონის ქილები, რომლითაც კეთდება როგორც ფიქსაცია, აგრეთვე-ჩვეულებრი მასაჟი, რაც აღიარებულია მთელს მსოფლიოში ოსტეოხონდროზის სამკურნალო ერთ-ერთ საუკეთესო გზად. ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ცხადია არსებობს განსხვავება ამ ქილებს შორის მკურნალობის შედეგების გათვალისწინებით.
ბატონო ჯაბა, რას გვეტყვით ქვანტური ლაზერული თერაპიის შესახებ და მის როლზე ოსტეოხონდროზის მკურნალობის საქმეში?

• ქვანტური ლაზერული თერაპია წარმოადგენს დაბალი, ჯანმრთელობისთვის სრულიად უსაფრთხო სიხშირის ლაზერით მკურნალობის ნაირსახეობას, რომელიც აპრობირებულია მსოფლიოს წამყვან კლინიკებში. ქვანტური ლაზერით იკურნება 200-მდე დაავადება. დიდია მისი როლი ხერხემლის პათოლოგიების მკურნალობაში: ოსტეოხონდროზი, ართრიტი, ართროზი, დისკოზი, რადიკულიტი, თიაქარი… ლაზერული დასხივება კონკრეტულ უბნებზე იწვევს ბიოსტიმულაციას, რაც ხდება საფუძველი დისკის და ხრტილების ზოგადად, სახსრების რეგენერაციისა და აღდგენითი პროცესებისთვის. ჩემს კაბინეტში გვაქვს ქვანტური ლაზერული თერაპიის მსოფლიოში საუკეთესო აპარატი ”რიქტა-1”, რომელსაც წარმატებით ვიყენებთ დაავადების კომპლექსურ მკურნალობაში (სამკურნალო მასაჟებთან, ელექტროსტიმულაციასთან, აკუპუნქტურასთან, მალამოებთან და ელექტროფორეზთან ერთად) …ლაზერით და,ზოგადად-ფიზიოთერაპიულ,მკურნალობას უყვარს პერმანენტულობა (განმეორება კურსობრივად) -ამიტომ პაციენტი გაგებით უნდა მოეკიდოს იმ რეალობას, რომ ხერხემლის პრობლემათა კორექცია ვერ მოხდება მომენტალურად და ვერც-დროის უმოკლეს ვადაში. თუმცა 2-3 კურსის განმეორების შემდეგ მართლაც საუკეთესო შედეგები დგება…ვიმეორებ, ყველაფერი ეს მხოლოდ კომპლექსური მკურნალობით მიიღწევა.
rikta
kila kombaini

Posted in კისრის ტკივილი, ოსტეოქონდროზი, რადიკულიტი და იშიაზი, სკოლიოზი | Tagged | 20 Comments

ფიზიოთერაპიული აპარატურა, მასაჟორები

პროფესიონალ მასაჟისტთა და ფიზიოთერაპევტთა საყურადღებოდ!
გთავაზობთ უნიკალურ მასაჟორებს თქვენი პროფესიული სრულყოფისა და საქმიანობის მეტი ეფექტურობისთვის. დღეს წარმოუდგენელია სამკურნალო თუ წონის საკორექციო მასაჟების ეფექტურობა ამ მასაჟორების გარეშე.
1.kila kombaini
ვაკუუმასაჟის უნიკალური პისტოლეტიანი ქილების კომბაინი (შედგება 20 ქილისგან, უნიკალურია ზურგის ყველა მნიშვნელოვან ბიოაქტიურ წერტილებზე ფიქსაციისთვის. 10-15 წუთიანო ფიქსაცია პარავერტიბრალურ კუნთებზე საკმარისია, მოხსნას დაძაბულობა, მიღწეულ იქნეს მიორელაქსაცია,მოხსნას ტკივილები).
2.cup10
სილიკონის ვაკუუმ-ქილები: წყვილი 65 ლარიდან (გვაქვს 2 მოდელი).რევოლუციური მოვლენა ვაკუუმ და ზოგადად-მასაჟის ისტორიაში. შესაძლებლია ფიქსაციაც და მოძრაობაც. ასპროცენტიანი შედეგებით გამოირჩევა ოსტეოხონდროზის და ანტიცელულიტური პროგრამების დროს.
3.cup11
რაბერის ქილების კომპლექტი (შედგება 4 სხვადასხვა ზომის სპეციალური რეზინის დრეკადი ქილისგან.ჩვენებები: ხერხემლის პრობლემები, მალთაშორის დაავადებები, ანტიცელულიტური პროგრამა, მიონრელაქსაციის დეფიციტი). ფასი 200 ლარი.
4.kila pistolakis
პრობლემურ ზონაზე დასაფიქსირებელი პისტოლეტიანი ვაკუუმ-ქილების მინი კომბაინი. ფასი მხოლოდ 68 ლარი. შედგება 6 ქილისგან!!!!
5.ბრაშინგ-20 ლარი
ბრაშინ-მასაჟორი, უნიკალური შემოთავაზება-მხოლოდ 25 ლარად: გამოიყენება ანტიცელულიტური და წონის საკორექციო მასაჟების დროს. შეუდარებელია ფორების გასახსნელად თაფლის ან სხვა ანტიცელულიტური სკრაბების დაფენის წინ!
6.cifruli masaJori
უნიკალური შემოთავაზება: ციფრული მასაჟორი 8 ფუნქციით: აკუპუნქტურა,მასაჟი, იმუნოთერაპია, წნევის კონტროლი, ელექტროფორეზი…გამოიყენება ინსულტის შემდგომი სარეაბილიოტაციო, ანტიცერემბრალური მასაჟების დროს, შეუდარებელია აგრეთვე კისრის და წელის ოსტეოხონდროზის დროს, ყველა იმ პროგრამისას, როცა საჭიროა ფიზიოთერაპიული პროცედურები. ეს აპარატურა თქვენი პროფესიონალიზმის ატრიბუტია! ფასი მხოლოდ 100 ლარი!
_____________________________________________________________
ქაღალდის რულონი
7.საუკეთესო ხარისხის ქაღალდის გადასაფარებელი (რულონი) მასაჟის და ზოგადად სამედიცინო მაგიდებისთვის. სიგრძე -50 მეტრი. ფასი მხოლოდ 12 ლარი. ქაღალდის რულონი
8.მასაჟის მაგიდა — 600 ლარი (აშშ წარმოების)
masaJis magida3

masaJis magida1

masaJis magida2
9.ელექტროფორეზის აპარატი ”პატოკ 1”, მედიკამენტური ელექტროფორეზის და გალვანიზაციისთვის. ფასი მხოლოდ 699 ლარი
patok1
inversia

inversia2inversia2
10.პროფესიული მოხმარების ინვერსიულ მაგიდა, რომელიც საუკეთესოა ხერხემლის დეკომპრესიისთვის შემდეგი დაავადებებისას: სქოლიოზი, ოსტეოხონდროზი, თიაქარი, აგრეთვე: სისხლის ცუდი მიმოქცევა, იმუნიტეტის დაქვეითება…კონსტრუქციის სიმარტივე ადვილად მოსახმარებელს ხდის მაგიდას საოჯახო პირობებშიც. ფასი მხოლოდ 950 ლარი.
11.კისრის სეგმენტის გასაჭიმი მოწყობილობა-დეკომპრესატორი: გამოიყენება კისრის ოსტეოხონდროზის, თიაქარის და სხვადასხვა დაავადებების დროს.განსხვავებით სხვა ძვირადღირებული პროცედურებისგან-ამ მოწყობილობით თავად აკონტროლებთ გაჭიმვის დოზას და ამდენად იგი სავსებით უსაფრთხოა. ფასი მხოლოდ 95 ლარი
kisris gasachimi1

_____________________________________________________________
სასწავლო ცენტრ “სერაფიტის” მასაჟის სრული კურსის მსმენელებისთვის გათვალისწინებულია სერიოზული ფასდაკლება.
_____________________________________________________________
მასაჟის ინტენსიური სწავლების ლიდერი სასწავლო ცენტრი “სერაფიტი” სისტემატურად მართავს ტრენინგებს ინდივიდუალური პროგრამით შემდეგი მიმართულებებით:
- სამკურნალო მასაჟები ოსტეოხონდროზის და სქოლიოზის დროს
- ანტიცელულიტური ექსკლუზიური სკრაბები (რეცეპტები, დამზადება) და წონის საკორექციო მასაჯები.
- სპა მასაჟები (თაფლის, შოკოლადის, შვედური, ტაილანდური)
ყველა ეს მიმართულება კი შედის მასაჟის სწავლების სრულ კურსში, რომლის სწავლება ასევე ინდივიდუალური პროგრამით, უწყვეტი პრაქტიკული მეცადინეობების ფონზე მიმდინარეობს.
მისამართი: თბილისი, მაზნიაშვილის 20, საბჭოს მოედანთან, სასწავლო ცენტრი “სერაფიტი”
.ტელეფონები: 296-52-10, 558-21-27-55, 555-37-48-42

Posted in განცხადებები, გასახდომი მასაჟები, მასაჟის სახელმძღვანელო, ოსტეოქონდროზი | Leave a comment

მასაჟის კურსის პრაქტიკული ნაწილი

სასწავლო ცენტრი “სერაფიტი” და მასაჟის სასწავლო კაბინეტის ხელმძღვანელი ჯაბა კოხრეიძე აგრძელებს “მასაჟის სახელმძღვანელოს” პრაქტიკული ნაწილის გამოქვეყნებას (სასწავლო ცენტრის ტელეფონებია: 296-52-10, 558-21-27-55)

______________________________________________________________
მასაჟის სარეკომენდაციო თანმიმდევრობა კისრის ოსტეოხონდროზის დროს

იწყება ზურგის გამაერთიანებელი მასაჟით:
1.ხელსმა: სწორხაზოვანი და თანამიმდევრული სამივე მიმართულებაზე
2.სწორხაზოვანი განბლოკვა A B C D სამივე მიმართულებაზე, 4-2-2
3.სპირალური განბლოკვა A B C D სამივე მიმართულებაზე 4-2-2
4.წერტილოვანი პრეს-მასაჟი სამივე მიმართულებაზე B C D 2-1-1
5.წერტილოვანი (წრიული) მასაჟი B პირველ მიმართულებაზე 2
6.ზედდაწოლითი სწორხაზოვანი განბლოკვა A C D სამივე მიმართულებაზე 4-4-4, + იგივე-წრიულად ბეჭის ძვლის ირგვლივ ორივე მხარეს: 4-4
7.დარტმითი ილეთები, ხერხვა, ვიბრაცია, ხელსმა -მთელს ზურგზე
8.ვაკუუმმასაჟი მთელ ზურგზე და მაღალდოზირებულად- დეკოლტეს ზონაში
9.გულმკერდის სეგმენტის სრული სეგმენტური მასაჟი
10.კისრის სეგმენტის სრული სეგმენტური მასაჟი
11.თმის საფარის (თავის) შტრიხული მასაჟი.
12.ხელების მასაჟი
პაციენტი წევს ზურგზე:
13.ხელების მასაჟი
14.სახის მასაჟი + ყურები
15.თმის საფარის (თავის) მასაჟი
16.მანუალური თერაპია: კისრის გაჭიმვა (პაციენტის მდგომარეობის და ოსტ-ის სტადიის გათვალისწინებით), ილეთები: „ნიკაპი გულზე“, „ყური მხარზე“, „ყური მასაჟისტის ხელისგულზე“ .
17.გულ-მკერდის მასაჟი
18.ფეხების ზედაპირული მასაჟი : ხელსმა, დარტყმები,, ვიბრაციები
19.პერიოდულად, სამკურნალო კურსის განმავლობაში 3-4 ჯერ რეკომენდირებულია ტერფის სრული მასაჟი.

მასაჟის სარეკომენდაციო თანმიმდევრობა წელის ოსტეოხონდროზის დროს
იწყება ზურგის გამაერთიანებელი მასაჟით:
1 ხელსმა: სწორხაზოვანი და თანამიმდევრული სამივე მიმართულებაზე
2 სწორხაზოვანი განბლოკვა A B C D სამივე მიმართულებაზე, 4-2-2
3 სპირალური განბლოკვა A B C D სამივე მიმართულებაზე 4-2-2
4 წერტილოვანი პრეს-მასაჟი სამივე მიმართულებაზე B C D 2-1-1
5 წერტილოვანი (წრიული) მასაჟი B პირველ მიმართულებაზე 2
6 ზედდაწოლითი სწორხაზოვანი განბლოკვა A C D სამივე მიმართულებაზე 4-4-4, + იგივე-წრიულად ბეჭის ძვლის ირგვლივ ორივე მხარეს: 4-4
7 დარტმითი ილეთები, ხერხვა, ვიბრაცია, ხელსმა -მთელს ზურგზე
8 ვაკუუმასაჯი მთელს ზურგზე და მაღალდოზირებულად-წელის სეგმენტში
9 წელის და გავის სეგმენტის სრული სეგმენტური მასაჟი.
10 ქვედა კიდურების და ტერფების სრული სეგმენტური მასაჟები
11 ხერხემლის გაჭიმვა: მხარ-იდაყვით, „A ვერტიკალით“, „D ანტაგონისტური„ განბლოკვებით, ფეხებსა და ხელებში ჩაჭიდებით.
12 დარტყმები, ვიბრაციები, რხევები, ხელსმა
პაციენტი წევს ზურგზე:
13. მუცლის სეგმენტის სრული სეგმენტური მასაჟი
14 ხელების ზედაპირული მასაჟი
15 ქვედა კიდურების სრული მასაჟი ტერფებთან ერთად.
16 დაჭიმვები, რხევები, დარტყმები, ვიბრაცია, ხელსმა

გავითვალისწინოთ: ზოგჯერ პაციენტი დაავადებულია კომბინირებული ოსტეოხონდროზით: ანუ მას ერთდროულად აწუხებს რამდენიმე სახეობის ოსტეოხონდროზი.ასეთ დროს სამკურნალო კურსი ნაწილდება ისე, რომ პერმანენტულად დამუშავდეს ყველა სეგმენტი, დატვირთვა, ილეთები, სამასაჟე ზონები გადავანაწილოთ სამკურნალო კურსის ყველა სეანსზე პროპორციულად.

დაუშვებელია სამკურნალო ვარჯიშების დაწყება პირველივე მასაჟიდან. პაციენტის ხერხემალი და ზურგის კუნთები მასაჟით უნდა მოვამზადოთ სამკურნალო იზომეტრიული ვარჯიშებისთვის, რომელთა მიწოდებაც პაციენტზე ხდება- დოზირებულად!!!!

დაუშვებელია ინტენსიური მასაჟი უშუალოდ პრობლემურ ზონაზე: მაგალითად კისერზე ან „მზის წნულზე“(L4-L5) . ინტენსიბობა ამ ზონებში მხოლოდ რამდენიმე მასაჯის შემდეგაა შესაძლებლი ან -დაავადების რემისიის პერიოდში. ხელსმა-ყოველთვის დასაშვებია!

ოსტეოხონდროზის დროს ეფექტურია სწორი ვაკუუმთერაპია: როგორც ქილების ფიქსაციით, ასევე -ვაკუუმმასაჟით.

ოსტეოხონდროზის მკურნალობისას შესაძლებელია, გამოვიყენოთ თაფლის მასაჟიც.
გაკვეთლიზე

Posted in მასაჟის სახელმძღვანელო | 9 Comments